Przejście podziemne przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Gliwicach

lokalizacja: Gliwice, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego/ Toszecka
inwestor: Urząd Miasta Gliwice
powierzchnia użytkowa: 200 m2
projekt: 2012
współpraca: inż. Jacek Cichoński


 

Idea / Koncept

Głównym założeniem koncepcji jest likwidacja obiektu klatki schodowej, zawężającej chodnik przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i budowa zadaszonej pochylni do ruchu pieszego i osób niepełnosprawnych.
Zadaszona pochylnia wydaje się najlepszym rozwiązaniem pod kątem użytkowym i funkcjonalnym. Pochylnia pozwala na wygodne korzystanie z tunelu przez pieszych i osoby niepełnosprawne. Zadaszenie pochylni pozwala na zastosowanie spadku pochylni do 8%, co skraca jednocześnie całość obiektu. Poza tym jest elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania pochylni w okresie zimowym.
Główną ideą funkcjonalną koncepcji jest stworzenie przestrzeni pozwalającej na identyfikację jej użytkowników z tym miejscem. Dach pochylni zaprojektowano tak, by jego część stanowiła miejsce „KRÓTKIEGO ODPOCZYNKU” dla przechodniów w formie „ŁAWKI MIEJSKIEJ”, z zaprojektowaną zielenią i darmowym dostępem do bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Miejsce to będzie również źródłem informacji dla przechodniów o wydarzeniach w mieście. W przyszłości może ono stanowić również punkt widokowy na nowe zagospodarowanie w rejonie dworca kolejowego.

Konstrukcja / Materiały

Pochylnia wykonana zostanie w technologii tradycyjnej żelbetowo-murowanej. W części podziemnej posadzka i ściany monolityczne betonowe z zastosowaniem izolacji przeciwwilgociowej. Dach pochylni w części niższej stanowić będzie strop w formie schodów wykończony w drewnie lub innym systemie tarasowym. Część wyższa dachu, niedostępna dla przechodniów, pokryta w technologii tradycyjnej (papa, membrana). Dach w części dostępnej zabezpieczony będzie balustradą stalową.
Elewacja wykończona w betonie szlifowanym, panelach z blachy stalowej koloru grafitowego oraz w listewkach drewnianych akcentujących wejście do pochylni. Dla zminimalizowania elementów mogących ulec dewastacji, przewidziano doświetlenie wnętrza pochylni światłem naturalnym, poprzez zastosowanie okien lub płyt z poliwęglanu w ścianie od strony terenu zamkniętego – PKP PLK S.A.

Rozwiązania instalacyjne

Dach pochylni będzie posiadał system odwodnienia grawitacyjnego, odprowadzającego wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Instalacja elektryczna wykonana będzie w formie opraw sufitowych wewnątrz pochylni, pozwalających na korzystanie z niej przez całą dobę. Na zewnątrz oświetlenie akcentujące, podświetlające ważne fragmenty obiektu w czasie nocy. Przebudowany zostanie istniejący system monitoringu, dostosowany do nowych wytycznych projektowych. Zaprojektowana zostanie również instalacja sieci bezprzewodowej Wi-Fi, pozwalająca na darmowe korzystanie z internetu w części użytkowej dachu.