Przebudowa budynku Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej

lokalizacja: Bielsko Biała - ul. Michała Grażyńskiego 10
inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
powierzchnia proj.: 1400 m2
projekt: 2013
realizacja: 2014
współpraca: inż. Jacek Cichoński


Opis

We współpracy z firmą Projektowanie w Budownictwie inż. Jacek Cichoński wykonaliśmy wielobranżową Koncepcję dostosowania budynku MZD położonego w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 10 dla potrzeb zintegorwanego systemu zarządzania transportem na obszarze miasta Bielsko-Biała. 

Koncepcja zakłada rozbudowę istniejącej siedziby MZD o nową kubaturę, w której znajdą się pomieszczenia Centrum Sterowania Ruchem. Nowy budynek będzie posiadał najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej oraz energooszczędności. Będzie to nowoczesny, inteligentny budynek, do którego zbiegać się będą sieci światłowodowe z całego miasta. 

Centrum Sterowania Ruchem będzie głównym miejscem współkoordynacji wielu służb i jednostek miejskich. Zintegrowane systemy zarządzania wg standardów europejskich pozwalają na płynną współpracę pomiędzy Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Służbami odśnieżania dróg czy Komunikacją Miejską oraz są miejscem Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach wyjątkowych. 

Zastosowane systemy będą najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi np. we Wiedniu. Dzięki modułowości systemu miasto może regulować płynnie ruchem, informować mieszkańców o wolnych miejscach parkingowych, wychwytywać zdarzenia nietypowe lub informować z wyprzedzeniem o niebezpieczeństwie pogodowym na drogach. 

Projekt został wykonany na podstawie wytycznych „Koncepcji Inteligentnego Systemu Transportowego dla Miasta Bielsko Biała „ wykonywanego przez firmę Projektowanie w Budownictwie inż. Jacek Cichoński.