Koncepcja zadaszenia Centrum Przesiadkowego w Gliwicach

lokalizacja: Gliwice, ul. Tarnogórska/Toszecka
Inwestor: Miasto Gliwice
Generalny Projektant Centrum Przesiadkowego: BIPROHUT Gliwice
Projekt: 2019 


Opis:
 
Główną ideą naszej koncepcji dla zadaszenia Centrum Przesiadkowego jest stworzenie struktury przestrzennej nawiązującej do uskoków - deformacji struktury ziemii charakteryzującej teren Śląska. Dynamiczny układ współzależnych od siebie płyt konstrykcyjnych nawiązujących do tektoniki regionu spięty został w ramy dwóch elementów nawiązujących do środowiska naturalnego, a będącymi jednocześnie największym bogactwem Śląska - przyrody i węgla. 

Powierzchnia płyt zaprojektowana została jako dach zielony w systemie ekstensywnym, pokreślający zielony charakter Śląska oraz pozwalający na stworzenie w ścisłym centrum miasta, o wybrukowanych i wyasfaltowanych powierzchniach, zielonej wyspy, która w powiązaniu z funkcją minimalizującą efekt miejskiej wyspy ciepła pozwoli na stworzenie przyjaznego mieszkańcom mikroklimatu, miejsca nie tylko służącego przemieszczaniu się ale również spotkaniom i odpoczynkowi. 
 
Struktura i materiał spodniej strony zadaszenia, bezpośrenio nad peronami, zaprojektowany został w odniesieniu do faktury, koloru i struktury materiału jakim jest węgiel.